Fairy tales are for everybody Cover Image

Bajke su za svakoga
Fairy tales are for everybody

Contributor(s): Vasko Raičević (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Short Story
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Fairy tales; Redefining positions of the marginalized subjects in narrative tradition;
Summary/Abstract: U tradiciji postoje određeni kodovi, lako prepoznatljivi u pričama koje su prenošene s koljena na koljeno. Te su priče definisale granice morala i objašnjavale ustrojstvo svijeta pripremajući nove generacije na vječitu neizvjesnost egzistencije. Kodovi koji su se iskristalizovali u ljudskoj potrebi za pripovijedanjem strogo su određivali šta čovjek mora biti, a šta mora biti žena, da bi se u takvom svijetu opstalo. Kakvim obrascima se mora odgovarati da bi se dobila prihvatljiva uloga u zajednici. Taj patrijarhalni svjetonazor stigmatizovao je sve ono što je bilo drugačije, najčešće ga objašnjavajući tamnim silama. I kada se svijet promijenio, kodovi su ostali sačuvani, naročito u društvima koja gube korak sa savremenim tendencijama ka humanističkom razvoju. Te stare slike još opstaju u našim predstavama o svijetu, iako već odavno djeluju prilično zastarjelo.

  • Page Count: 61
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian