Subkultūrinė teosofinių grupių dinamika Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje Cover Image

Subcultural Dynamics of Theosophical Groups in Estonia, Latvia and Lithuania
Subkultūrinė teosofinių grupių dinamika Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

Author(s): Anita Stasulane
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: subkultūrinės grupės; teosofinės grupės; naujieji religiniai judėjimai; vertybės irreliginiai įsitikinimai; socialinė adaptacija; subcultural groups; theosophical groups; New religious movements; values and religious beliefs; social adaptation

Summary/Abstract: Daugavpils University researchers contributed to the comparative analysis of the subcultural groups in Eastern and Central Europe by first considering the social adaptation of the theosophical groups, which is a quality of their relationship with the larger society, and, second, by identifying the values which determine the different activities (culture, education and politics) carried out by the theosophical groups. Having modelled the subcultural dynamics resulting from the reconfiguration of values and beliefs in different theosophical groups, the researchers established a pattern of reconfiguration of values and beliefs. This model reveals the important mechanisms present in the processes of forming those subcultural groups which are based on a particular doctrine. Daugpilio universiteto tyrėjai prisidėjo prie lyginamosios subkultūrinių grupių analizės Centrinėje ir Rytų Europoje dviem būdais: analizuodami teosofinių grupių socialinę adaptaciją, kuri yra jų santykio su didesniąja visuomenės dalimi kokybės garantas, taip pat nustatydami teosofinių grupių kultūrines, švietimo, politines veiklas orientuojančias vertybes. Tyrinėtojai apibrėžė teosofinių grupių vertybinį modelį, kuris padeda suprasti, kaip šios subkultūrinės grupės kuria savo doktrinas ir jas pritaiko savo veiklose bei socialinės adaptacijos procesuose; taip pat atskleidė grupių formavimosi ekonominius, socialinius ir politinius faktorius. Tyrimas atliktas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Buvo taikyti stebėjimo ir interviu metodai. Apklausta 72 respondentai, naudojant giluminius interviu ir SAL klausimyną (žr. priedą, p. 276). Autoriai pateikia išsamias rekomendacijas, kurios siejamos su žmogaus teisėmis grindžiamų įstatymų ir švietimo sistemos tobulinimu.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 219-226
  • Page Count: 8
  • Language: English