New religious movements in Latvia Cover Image

New religious movements in Latvia
New religious movements in Latvia

Author(s): Anita Stasulane
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: naujieji religiniai judėjimai; induistiniai judėjimai; gnostiniai judėjimai; naujieji krikščioniški judėjimai; naujoji pagonybė; new religious movements; Hindu-related movements; Gnostic movements; Post-Christian movements; Neo-paganism

Summary/Abstract: Tyrimo objektas. XX a. – tai pasaulietinių ideologijų (kapitalizmo, komunizmo ir nacionalizmo) amžius. XXI a., atrodo, yra laikotarpis, kai religinės idėjos vėl turi lemiamos įtakos. Naujųjų religinių judėjimų atsiradimas ir paplitimas yra pasaulinis fenomenas. Šias tendencijas pastebintys religijos tyrinėtojai vis daugiau dėmesio skiria naujiesiems religiniams judėjimams. Tyrinėtojai mėgina paaiškinti, kaip atsiranda naujos religijos, kaip jos plinta, silpnėja ir galiausiai išnyksta. Tyrimo klausimai. Naujieji religiniai judėjimai yra pasaulinis fenomenas, ypač akivaizdus posovietinėje Europoje. Pastaruosius 20 metų Rytų Europos šalyse vyko daugybė svarbių politinių, ekonominių ir kultūrinių pokyčių. Įvairiausi Azijos, Amerikos ir Vakarų Europos naujieji religiniai judėjimai paplito ir buvusios Tarybų Sąjungos teritorijoje. Pirmasis klausimas – kiek naujųjų religinių judėjimų yra Latvijoje? Šis klausimas nėra toks paprastas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Svarbus informacijos šaltinis, galintis atskleisti naujųjų religinių judėjimų narių skaičių, galėtų būti gyventojų surašymo duomenys, bet reali situacija nėra tokia aiški, nes į apklausą įtraukta tik 21 religinė denominacija. Iš jų tik 4 naujieji religiniai judėjimai: ISKCON, naujieji pagonys, Jehovos liudytojai ir mormonai. Dauguma naujųjų religinių judėjimų oficialiai yra įregistruoti kaip, pavyzdžiui, kultūros asociacijos, todėl jų nėra gyventojų surašymo duomenų suvestinėse. Antrasis klausimas: kaip galima būtų klasifikuoti naujuosius religinius judėjimus? Tikslas ir uždaviniai. Straipsnio tikslas – pateikti naujųjų religinių judėjimų Latvijoje apžvalgą, nesistengiant vertinti šio reiškinio religinės reikšmės ar socialinių pasekmių. Siekiant suprasti šiuolaikinių religinių judėjimų atsiradimo fenomeną, straipsnyje keliami du uždaviniai: 1) nustatyti naujųjų religinių judėjimų dabartinę situaciją Latvijoje; 2) suklasifikuoti naujuosius religinius judėjimus Latvijoje. Metodologija. Straipsnyje naudojami trejų metų (2006–2008) duomenys, gauti per ES Šeštosios bendrosios programos projektą „Visuomenė ir gyvenimo stiliai: socialinės harmonijos link“. Siekiant išsiaiškinti naujuosius religinius judėjimus, remiantis žiniasklaidos informacija buvo sudarytas žemėlapis. Analitinis metodas padėjo nustatyti pagrindinius skirtingų naujųjų religinių judėjimų elementus. Prieita prie išvados, kad egzistuoja daugybė skirtingų religijų ir religinių judėjimų Latvijoje. Nuodugnesnės jų studijos turėtų būti Latvijos tyrinėtojų užduotis. Galima būtų nustatyti religinio diskurso ir viešosios erdvės ryšius, išanalizuoti postmodernizmą ir jo įtaką religiniams judėjimams, išnagrinėti postmodernią metafizikos ir religijos kritiką, ištirti vidinius ir struktūrinius religijos ir žiniasklaidos ryšius, svarstyti apie laisvę, determinizmą ir mokslo bei religijos ryšį, kelti klausimą apie priežasties, tikėjimo ir simbolinės kalbos ryšius, nagrinėti religijos įvairovę ir domėtis religijos pliuralizmo idėj

  • Issue Year: 60/2009
  • Issue No: 32
  • Page Range: 107-124
  • Page Count: 18
  • Language: English