Принос към изследването на словообразуването в източнославянските езици Cover Image
  • Price 1.00 €

Принос към изследването на словообразуването в източнославянските езици
Принос към изследването на словообразуването в източнославянските езици

Swetlana Mengel. Wege der Herausbildung der Wortbildungsnorm im Ostslawischen des 11. -17. Jahrhunderts. Berliner Slawistische Arbeiten. Bd. 2. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien. Peter Lang, 1997. 343 S.

Author(s): Sabka Bogdanova
Subject(s): Book-Review
Published by: Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 3
  • Page Range: 116-123
  • Page Count: 8
  • Language: Bulgarian