“Saznanja”, Časopis za historiju, br. 6 Cover Image