Centuries of Kraljeva Sutjeska Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Stoljeća Kraljeve Sutjeske
Centuries of Kraljeva Sutjeska

Contributor(s): Fra Marko Karamatić (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Anthropology, Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Economy, Fine Arts / Performing Arts, Museology & Heritage Studies, Customs / Folklore, Architecture, Library and Information Science, Studies of Literature, Sociology, Middle Ages, Modern Age, Recent History (1900 till today), Theology and Religion, Demography and human biology, Tourism
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: BiH; Bosnia; "Bosna Srebrena"; Kraljeva Sutjeska; church; culture; language; literature; poetry; chronicle; parish; monastery; registers; Bobovac; Stjepan Tomaš; documents; folk; heritage; Franciscans; Bono Benić;
Summary/Abstract: U Kraljevoj Sutjesci, stolnom mjestu bosanskih kraljeva i višestoljetnom staništu franjevaca, priređen je 17. i 18. listopada 2008. godine znanstveni skup “Stoljeća Kraljeve Sutjeske”. Vanjski povod bila je stota obljetnica izgradnje samostanske i župne crkve po projektu arhitekta Josipa Vancaša (1908). Ta se okolnost pokazala pogodnom prilikom za inventuru višestoljetne povijesti katolika i franjevaca sutješkoga kraja, počevši od vremena bosanske samostalnosti, preko višestoljetne vladavine Osmanlija, austro-ugarskog razdoblja – sve do najnovijeg vremena. Franjevci su u Kraljevoj Sutjesci trajno prisutni već sedam stoljeća. Djelovali su kao duhovnici, pisci, propovjednici, kroničari / svjedoci svoga doba, prosvjetitelji, liječnici, politički zastupnici katolika… Mijenjali su se gospodari, nailazili i prolazili osvajači, rušitelji i pljačkaši – samostan je živio svoje uspone i padove, procvate duhovnog i kulturnog rada i sušna vremena pukog preživljavanja, ali je, svemu usprkos, opstao! Osnovan je u prvoj polovici 14. stoljeća, razoren 1524, izgorio 1658, iznova izgrađen 1664, neko vrijeme prisilno napušten koncem 17. stoljeća, obnovljen 1821, dograđen 1833, i konačno sagrađen sadašnji 1892. godine. O njegovoj sedamstoljetnoj povijesti svjedoče kronike i drugi zapisi, knjižnica i arhiv, predmeti i djela primijenjene i likovne umjetnosti i sl. Blok tema o srednjovjekovlju posvećen je vladarskim ispravama izdanim u Sutjesci i na Bobovcu, njihovim jezičnim osobitostima, proglašenju Bosne kraljevstvom, stećcima sačuvanim u sutješkom kraju, slici uskrslog Krista i kralja Stjepana Tomaša, te vezama Bosne i Dubrovnika. U stoljećima osmanske vladavine, Kraljeva Sutjeska više nije imala ono političko značenje kao u vrijeme bosanske državne samostalnosti. Prestala je biti kraljevsko rezidencijalno sjedište, ali je ostala duhovno središte katolika i jedna od najvažnijih pastoralnih i kulturnih destinacija bosanskih franjevaca, a danas mjesto gdje su se ponajbolje sačuvali tragovi njihove višestoljetne prisutnosti. Stoga je niz referata posvećen kulturnom djelovanju bosanskih franjevaca, prije svega pisanoj riječi: ljetopisu sutješkoga samostana, latinskom pjesništvu, spisateljskim djelima nastalim u Sutjesci, ali također i prosvjetnom i školskom radu franjevaca u puku, uvjetima življenja pod osmanskom vlašću, kao i demografskoj slici katolika Sutjeske i okolice. Uz spomenuto, tematizirana su pitanja Bosne kao političke kategorije, karaktera i dometa crkvenog graditeljstva, tradicijskog nakita Hrvata sutješkoga kraja, jezična praksa franjevaca, ratna vremena…

 • Print-ISBN-13: 978-9958-9256-1-0
 • Page Count: 657
 • Publication Year: 2010
 • Language: Bosnian, Croatian
Predgovor

Predgovor
(Foreword)

 • Price: 3.00 €
Isprave bosanskih vladara izdane na Bobovcu i u Kraljevoj Sutjesci

Isprave bosanskih vladara izdane na Bobovcu i u Kraljevoj Sutjesci
(The Documents of Bosnian rulers issued in Bobovac and Kraljeva Sutjeska)

 • Price: 3.00 €
Jezične osobitosti bosaničnih pravnih dokumenata iz 15. stoljeća pisanih u “sutisci”

Jezične osobitosti bosaničnih pravnih dokumenata iz 15. stoljeća pisanih u “sutisci”
(The linguistic features of Bosnian legal documents from the 15th century written in "sutistika")

 • Price: 3.00 €
“Slavni dvor kraljevstva u Trstivnici” (Ponovno o proglašenju Bosne kraljevstvom 1377.)

“Slavni dvor kraljevstva u Trstivnici” (Ponovno o proglašenju Bosne kraljevstvom 1377.)
("The famous palace of the kingdom in Trstivnica" (repromulgation of the Bosnia kingdom in 1377))

 • Price: 3.00 €
Doberko Marinić, poslanik bosanskog kralja Stjepana Tomaša

Doberko Marinić, poslanik bosanskog kralja Stjepana Tomaša
(Doberko Marinić, Ambassador of Bosnian King Stjepan Tomaš)

 • Price: 3.00 €
Prilog poznavanju sudbine slike uskrslog Krista i kralja Stjepana Tomaša porijeklom iz Kraljeve Sutjeske

Prilog poznavanju sudbine slike uskrslog Krista i kralja Stjepana Tomaša porijeklom iz Kraljeve Sutjeske
(An Attachment to Knowing the Destiny of the Image of the Christ Resurrected and King Stjepan Tomaš of Kraljeva Sutjeska)

 • Price: 3.00 €
Stećci sutješkog kraja

Stećci sutješkog kraja
(Stećak's in Sutjeska area)

 • Price: 3.00 €
Kraljeva Sutjeska – samostan i župa u 17. i 18. stoljeću prema objavljenim službenim izvješćima

Kraljeva Sutjeska – samostan i župa u 17. i 18. stoljeću prema objavljenim službenim izvješćima
(Kraljeva Sutjeska - Monastery and parish in the 17th and 18th centuries according to published official reports)

 • Price: 3.00 €
Bosanski franjevci između jaspri i raspri. Prema Ljetopisu sutješkoga samostana

Bosanski franjevci između jaspri i raspri. Prema Ljetopisu sutješkoga samostana
(Bosnian Franciscans between "jaspri" and "raspri". According to the Chronicle of the Sutjeska Monastery)

 • Price: 3.00 €
Kraljeva Sutjeska u matičnim knjigama i staležnicima.

Kraljeva Sutjeska u matičnim knjigama i staležnicima.
(Kraljeva Sutjeska in the parish register and stalwarts.)

 • Price: 3.00 €
Bosna Srebrena u Drugom svjetskom ratu

Bosna Srebrena u Drugom svjetskom ratu
("Bosna Srebrena" in the Second World War)

 • Price: 3.00 €
Drugi svjetski rat na stranicama sutješke kronike

Drugi svjetski rat na stranicama sutješke kronike
(The Second World War on the pages of Sutjeska chronicles)

 • Price: 3.00 €
Kraljeva Sutjeska u i poslije rata u BiH 1992-1995

Kraljeva Sutjeska u i poslije rata u BiH 1992-1995
(Kraljeva Sutjeska in and after the war in BiH 1992-1995)

 • Price: 3.00 €
Bosna i Hercegovina kao politička kategorija kroz povijest

Bosna i Hercegovina kao politička kategorija kroz povijest
(Bosnia and Herzegovina as a political category through history)

 • Price: 3.00 €
Fra Bono Benić u Ljetopisu sutješkoga samostana.

Fra Bono Benić u Ljetopisu sutješkoga samostana.
(Fra Bono Benić in the Chronicle of the Sutjeska Monastery.)

 • Price: 3.00 €
Leksik fra Bone Benića

Leksik fra Bone Benića
(Lexis of fra Bono Benić)

 • Price: 3.00 €
Pjesništvo na latinskom sutjeških franjevaca

Pjesništvo na latinskom sutjeških franjevaca
(Poetry on Latin of Sutjeska Franciscans)

 • Price: 3.00 €
Kraljeva Sutjeska kao mjesto nastanka značajnih djela književnosti Bosne Srebrene

Kraljeva Sutjeska kao mjesto nastanka značajnih djela književnosti Bosne Srebrene
(Kraljeva Sutjeska as the place of the creation of significant Bosna Srebrena literature)

 • Price: 3.00 €
Franjevci Bosne Srebrene i razvoj pučkog školstva u XIX. stoljeću do uspostave austro-ugarske uprave 1878.

Franjevci Bosne Srebrene i razvoj pučkog školstva u XIX. stoljeću do uspostave austro-ugarske uprave 1878.
(The Franciscans of "Bosna Srebrena" and the Development of Public Education in the XIX. Century until the establishment of the Austro-Hungarian Administration in 1878.)

 • Price: 3.00 €
Jezik bosanskih franjevaca u vrijeme Austro-ugarske Monarhije

Jezik bosanskih franjevaca u vrijeme Austro-ugarske Monarhije
(The language of Bosnian Franciscans during the Austro-Hungarian Monarchy)

 • Price: 3.00 €
Crkveno graditeljstvo u Bosni Srebrenoj u vrijeme austro-ugarske uprave u BiH (1878-1918)

Crkveno graditeljstvo u Bosni Srebrenoj u vrijeme austro-ugarske uprave u BiH (1878-1918)
(Church's architecture in "Bosna Srebrena" at the time of Austro-Hungarian Administration in BiH (1878-1918))

 • Price: 3.00 €
Tradicijski nakit u Hrvata u okolici Kraljeve Sutjeske

Tradicijski nakit u Hrvata u okolici Kraljeve Sutjeske
(Traditional jewelry of Croats in the vicinity of Kraljeva Sutjeska)

 • Price: 3.00 €
Vareška crkveno-pučka baština

Vareška crkveno-pučka baština
(Church-folk heritage of Vareš)

 • Price: 3.00 €
Kraljeva Sutjeska u njemačkim turističkim vodičima

Kraljeva Sutjeska u njemačkim turističkim vodičima
(Kraljeva Sutjeska in German tourist guides)

 • Price: 3.00 €
Autori u zborniku

Autori u zborniku
(Collective work authors)

 • Price: 3.00 €