Co-creation of value with customers in a virtual environment Cover Image
  • Regular Price 11.00 €

Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym
Co-creation of value with customers in a virtual environment

Author(s): Anna Łaszkiewicz
Subject(s): Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: co-creation of value; cooperation with consumers; product design; competitive advantage; virtual communities; customer engagement; social media; customer-generated content; customer behaviour; crowdsourcing; prosumer
Summary/Abstract: Co-creating value with consumers in a virtual environment is an original monograph on the Polish publishing market devoted to the issue of the competitiveness of enterprises in the context of the approach to the value creation. The author discusses issues related to the co-creating value together with consumers, conditioned by the specificity and potential of the virtual environment. The book is a valuable source of knowledge about virtual communities and their importance in creating the company's offer and improving business innovation. Cooperation with consumers can be applied in such areas as building unique products that respond to the needs of existing and future clients, processes adapted to the specificity of individual industries and markets, and communication with the market by creating and distributing content and promoting the idea and values of the organisation. // Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym to oryginalna na polskim rynku wydawniczym monografia na temat konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście zagadnienia kreowania wartości. Autorka omawia kwestie związane z tworzeniem przez przedsiębiorstwo wartości wspólnie z konsumentami, uwarunkowane specyfiką i potencjałem środowiska wirtualnego. Książka jest cennym źródłem wiedzy o wirtualnych społecznościach oraz ich znaczeniu w zakresie budowania oferty przedsiębiorstwa i poprawy innowacyjności biznesu. Zawiera zagadnienia dotyczące współpracy z konsumentami w takich płaszczyznach, jak tworzenie unikalnych, odpowiadających na potrzeby klientów produktów, wdrażanie procesów dostosowanych do specyfiki poszczególnych branż i rynków czy wreszcie zapewnienie komunikacji z rynkiem poprzez tworzenie i dystrybucję treści oraz propagowanie idei i wartości organizacji.

  • E-ISBN-13: 978-83-8142-084-6
  • Print-ISBN-13: 978-83-8142-083-9
  • Page Count: 216
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish