A bit more on the artist (and the art): in literature, culture, and nearby Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Jeszcze o artyście (i sztuce): w literaturze, kulturze i nieopodal
A bit more on the artist (and the art): in literature, culture, and nearby

Author(s): Nina Nowara-Matusik
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Sociology of Art
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3706-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3705-0
 • Page Count: 300
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish, German
Rzemieślnik czy artysta? Oswald von Wolkenstein a świat średniowiecznych twórców

Rzemieślnik czy artysta? Oswald von Wolkenstein a świat średniowiecznych twórców
(An artisan or an artist? Oswald von Wolkenstein and the world of medieval creators)

 • Price: 3.00 €
Postać artysty we współczesnej powieści historycznej Der Sünderchor Claudii i Nadji Beinert

Postać artysty we współczesnej powieści historycznej Der Sünderchor Claudii i Nadji Beinert
(The figure of an artist in a contemporary historical novel Der Sünderchor by Claudia and Nadja Beinert)

 • Price: 3.00 €
Czy Mozart w chwili śmierci naśladował kotły? Anegdoty w kontekście fikcji literackiej o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie

Czy Mozart w chwili śmierci naśladował kotły? Anegdoty w kontekście fikcji literackiej o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie
(Did Mozart, at the moment of his death, imitate drums? Anecdotes in the context of fiction inspired by Wolfgang Amadeus Mozart)

 • Price: 3.00 €
Artysta jako geniusz. Transmedialność i synestetyka u Heinricha Wackenrodera i Ludwiga Tiecka

Artysta jako geniusz. Transmedialność i synestetyka u Heinricha Wackenrodera i Ludwiga Tiecka
(An artist as a genius. Intermediality and Synaesthesia by Heinrich Wackenroder and Ludwig Tieck)

 • Price: 3.00 €
„Niczym gwiazdy utkane naszymi dłońmi” – poeta jako stwórca świata i szukający Boga w utworach lirycznych Rainera Marii Rilkego i Oskara Loerkego

„Niczym gwiazdy utkane naszymi dłońmi” – poeta jako stwórca świata i szukający Boga w utworach lirycznych Rainera Marii Rilkego i Oskara Loerkego
(“Like stars that have floated out of our hands” – the poet as a Creator of the World and Seeking God in the Lyrics of Rainer Maria Rilke and Oskar Loerke)

 • Price: 3.00 €
„I dzisiaj znowu w strof czworokąty nieustępliwe rzeczy wtłaczać, wyginać, ciosać, przeistaczać” – kim jest poeta w twórczości Juliana Tuwima?

„I dzisiaj znowu w strof czworokąty nieustępliwe rzeczy wtłaczać, wyginać, ciosać, przeistaczać” – kim jest poeta w twórczości Juliana Tuwima?
(“And today again into the square of stanzas things tenaciously squash, bend, sculpt and modify…” Who is the poet in Julian Tuwim’s works?)

 • Price: 3.00 €
Przybyszewski pisze Muncha – obraz artysty i jego twórczości w esejach Psychiczny naturalizm i Edward Munch

Przybyszewski pisze Muncha – obraz artysty i jego twórczości w esejach Psychiczny naturalizm i Edward Munch
(Przybyszewski writes Munch – the image of an artist and his oeuvre in essays Psychiczny naturalizm (Psychological naturalism) and Edward Munch)

 • Price: 3.00 €
Georg Büchner i Stanisława Przybyszewska o roli i zadaniach twórcy

Georg Büchner i Stanisława Przybyszewska o roli i zadaniach twórcy
(Georg Büchner and Stanisława Przybyszewska on the role and tasks of a creator)

 • Price: 3.00 €
Wokół Künstlerin(nen)roman – kilka uwag na przykładzie tekstów Heleny Orlicz‑Garlikowskiej i L. Andro

Wokół Künstlerin(nen)roman – kilka uwag na przykładzie tekstów Heleny Orlicz‑Garlikowskiej i L. Andro
(On Künstlerin(nen)roman – a few remarks with reference to texts by Helena Orlicz‑Garlikowska and L. Andro)

 • Price: 3.00 €
Udział cenzury w procesie twórczym na przykładzie Szopki 1956 Ryszarda Wierzbowskiego i Marka Grońskiego

Udział cenzury w procesie twórczym na przykładzie Szopki 1956 Ryszarda Wierzbowskiego i Marka Grońskiego
(Censorship office’s contribution to the creative process based on Szopka 1956 by Ryszarda Wierzbowski and Marek Groński)

 • Price: 3.00 €
Artysta wobec władzy w systemie autorytarnym – studium przypadku NRD

Artysta wobec władzy w systemie autorytarnym – studium przypadku NRD
(An artist vs. authorities in an authoritarian state – case study of DDR)

 • Price: 3.00 €
Franz Fühmann – twórca przegrany?

Franz Fühmann – twórca przegrany?
(Franz Fühmann – a lost creator?)

 • Price: 3.00 €
„O szaleństwie rozprawiania o obrazach” – rozmowa o sztuce jako paradygmat dyskursu artystycznego w powieści Friederike Mayröcker brütt oder Die seufzenden Gärten

„O szaleństwie rozprawiania o obrazach” – rozmowa o sztuce jako paradygmat dyskursu artystycznego w powieści Friederike Mayröcker brütt oder Die seufzenden Gärten
(„The madness of talking about pictures” – the art talk as a paradigm of artist discourse in Friederike Mayröcker’s novel brütt or The Sighing Gardens)

 • Price: 3.00 €
Artyści filmowi a terroryzm RAF: Gudrun Ensslin, Bernward Vesper i Andreas Baader w filmie Andresa Veila Jeśli nie my, to kto?

Artyści filmowi a terroryzm RAF: Gudrun Ensslin, Bernward Vesper i Andreas Baader w filmie Andresa Veila Jeśli nie my, to kto?
(Film auteurs and RAF terrorism: Gudrun Ensslin, Bernward Vesper, and Andreas Baader as portrayed in Andres Veiel’s If Not Us, Who?)

 • Price: 3.00 €