Psychology in the 3rd millennium: challenges and sollutions Cover Image

Psihologia în mileniul III: provocări şi soluţii
Psychology in the 3rd millennium: challenges and sollutions

Materials of the International Scientific Conference of October 25, 2019. Vol.1

Author(s): Silvia Briceag, Luminiţa Secrieru
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Psychology, Sociology, Social psychology and group interaction, Personality Psychology, Organizational Psychology, Family and social welfare
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: psychology; scientific conferences; scientific research; psihologie; conferință științifică;
Summary/Abstract: The paper includes materials from the International Scientific Conference "Psychology in the Third Millennium - Problems and Solutions" (25.10.2019) and the Conference of Students - Future Psychologists (26.10.2019). The scientific achievements presented in this collection are useful both for specialists in the field of psychology and for specialists in the field of education, medicine, social work, who are interested in the present and future of psychology.

  • Print-ISBN-13: 978-9975-50-247-4
  • Page Count: 344
  • Publication Year: 2020
  • Language: Romanian, Russian
Strategii de individualizare a demersului consilierii psihologice în tulburarea afectivă

Strategii de individualizare a demersului consilierii psihologice în tulburarea afectivă
(Strategies for individualizing the approach of psychological counseling in emotional disorder)

Comunicativitatea cadrelor didactice universitare

Comunicativitatea cadrelor didactice universitare
(The communicativeness of university teachers)

Tipuri de comportament managerial utilizate în instituții de învățământ preuniversitar

Tipuri de comportament managerial utilizate în instituții de învățământ preuniversitar
(Types of managerial behavior used in pre-university education institutions)

Anxietatea ca factor determinant al insuccesului școlar

Anxietatea ca factor determinant al insuccesului școlar
(Anxiety as a determinant of school failure)

Efectul optimizării relației de cuplu prin asumarea rolurilor maritale

Efectul optimizării relației de cuplu prin asumarea rolurilor maritale
(The effect of optimizing the couple's relationship by assuming marital roles)

Corelația dintre stilul de comunicare și satisfacția în muncă a angajaților din domeniul judiciar

Corelația dintre stilul de comunicare și satisfacția în muncă a angajaților din domeniul judiciar
(The correlation between the communication style and the job satisfaction of the employees in the judicial field)

Protecţia socială în Republica Moldova: cadru legal şi analiza statistică

Protecţia socială în Republica Moldova: cadru legal şi analiza statistică
(Social protection in the Republic of Moldova: legal framework and statistical analysis)

Reprezentarea identităţii psihosociale la moldoveni

Reprezentarea identităţii psihosociale la moldoveni
(Representation of psychosocial identity in Moldovans)

Reprezentarea socială a persoanei cu dizabilităţi în mediul studenţesc

Reprezentarea socială a persoanei cu dizabilităţi în mediul studenţesc
(Social representation of the person with disabilities in the student environment)

Reprezentările sociale ale bătrâneței: diferențe de gen

Reprezentările sociale ale bătrâneței: diferențe de gen
(Social representations of old age: gender differences)

Стратегии моделирования восприятия родительских ролей у современной молодежи

Стратегии моделирования восприятия родительских ролей у современной молодежи
(Strategies for modeling the perception of parenting roles in modern youth)

Psihoterapia cognitiv-comportamentală în tulburarea anxioasă generalizată

Psihoterapia cognitiv-comportamentală în tulburarea anxioasă generalizată
(Cognitive-behavioral psychotherapy in generalized anxiety disorder)

Relația dintre stilul de comunicare și particularitățile temperamentale la persoanele adulte

Relația dintre stilul de comunicare și particularitățile temperamentale la persoanele adulte
(The relationship between communication style and temperamental peculiarities in adults)

Rolul strategiilor cognitiv-comportamentale în ameliorarea agresivității la copii din familii vulnerabile

Rolul strategiilor cognitiv-comportamentale în ameliorarea agresivității la copii din familii vulnerabile
(The role of cognitive-behavioral strategies in improving aggression in children from vulnerable families)

Особенности профилактической работы школьного психолога

Особенности профилактической работы школьного психолога
(Features of the preventive work of a school psychologist)