Role and importance of companies in shaping and functioning of the innovation system Cover Image

Uloga i značaj kompanija u oblikovanju i funkcionisanju inovacionog sistema
Role and importance of companies in shaping and functioning of the innovation system

Author(s): Zijada Rahimić
Subject(s): National Economy, Business Economy / Management, Methodology and research technology, Social development, Economic development, Socio-Economic Research
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: innovation system; knowledge economy; research and development; Global Innovation Index; Global Competitiveness Index;
Summary/Abstract: Kontinuiranim jačanjem istraživačko razvojnih aktivnosti i inovativnih sposobnosti kompanije postižu dugoročno održive konkurentske prednosti na sve kompleksnijim i neizvjesnijim tržištima današnjice. Istovremeno, stvaranjem novog znanja, inovativnom primjenom postojećih znanja i tehnologija, te olakšavanjem njihovog transfera doprinose izgradnji ekonomije znanja i konkurentnosti zemlje. Jedan od stubova ekonomije znanja jeste efektivan inovacioni sistem, u kojem posebno mjesto i ulogu imaju kompanije. Cilj rada je predstaviti i analizirati doprinos kompanija efikasnom funkcionisanju inovacionih sistema, ispitati vezu i uticaj inovativnosti i izdataka za istraživanje i razvoj na globalnu konkurentnost. Kao metodološki okvir za analizu efekata inovacijskih sposobnosti korišten je Globalni indeks inovacija (GII), kao i Indeks globalne konkurentnosti (GCI), u kojem inovacije i sofisticiranost predstavljaju jednu od tri kategorije konkurentnosti. U fokusu analize bio je odnos između inovacijskih inputa i inovacijskih outputa, kao i odnos između GII i GCI Bosne i Hercegovine, zemalja zapadnog Balkana i grupe odabranih zemalja Evropske unije (EU). Rezultati istraživanja pokazuju da postoji statistički signifikantna veza između inovacijskih inputa i outputa. Evidentne su razlike u jačini veze između varijabli inovativnosti i konkurentnosti za zemlje zapadnog Balkana i za izabrane zemlje članice EU. Takođe je utvrđeno da izdaci za istraživanje i razvoj značajno utiču na vrijednost indeksa konkurentnosti.

  • Page Range: 119-142
  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian