Development of public relations' organizational models in Lithuania’s municipalities Cover Image

Viešųjų ryšių organizacinių modelių raida Lietuvos savivaldybėse
Development of public relations' organizational models in Lithuania’s municipalities

Author(s): Liudas Mažylis
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Lietuvos savivaldybės; viešieji ryšiai; organizaciniai modeliai; Lithuania's municipalities; public relations; organizational models;

Summary/Abstract: Ištirta Lietuvos savivaldybių viešųjų ryšių organizacinių modelių kaita. Vietinės žiniasklaidos rinkos pokyčiai, informacijos kanalų modernėjimas, kintantis viešųjų ryšių suvokimas lėmė institucijų inovacijas. Tačiau aktyvūs viešieji ryšiai tėra būdingi nedaugeliui savivaldybių. Changing public relations organizational models in Lithuanian municipalities are analyzed. Changes of local media market and perception of public relations, modernizing channels led to institutional innovations. Though, active public relations are typical only for a few municipalities.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 37
  • Page Range: 71-85
  • Page Count: 15
  • Language: Lithuanian