Referenda as a Tool of Consolidation of Political System and Legitimating Authoritarian Regime: Context of Six Post-Communist Countries Cover Image

Referendumai kaip politinės sistemos konsolidacijos bei autoritarinio režimo legitimacijos instrumentas: šešių pokomunistinių valstybių kontekstas
Referenda as a Tool of Consolidation of Political System and Legitimating Authoritarian Regime: Context of Six Post-Communist Countries

Author(s): Vaida Kelerytė, Aušrinė Jurgelionytė, Liudas Mažylis
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: tiesioginė demokratija; referendumai; pokomunistinės valstybės; konsolidacija; legitimacija; direct democracy; referenda; post-communist countries; consolidation; legitimacy

Summary/Abstract: Išanalizuotas referendumų procesas šešiose pokomunistinėse valstybėse – Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje. Pasiūlyta šiose valstybėse vykusių referendumų klasifikacija: plebiscitai, konstituciniai, ratifikaciniai bei rutininiai politiniai. Abchazijos, Pietų Osetijos, Kalnų Karabacho ir Padnestrės teritorijose vyko pasaulinės bendruomenės nepripažinti separatistiniai referendumai. Dviem – Azerbaidžano ir Baltarusijos – atvejais referendumais buvo pasinaudota autokratiniams režimams konsoliduoti. Formaliai šiuos referendumus priskirti „konstituciniams“ nebūtų adekvatu, jie veikiau tinka būti kategorizuoti kaip tam tikri „azijinių“ referendumų potipiai. Papildant įprastinę „tranzitologinę“ logiką, pasitelkiama civilizacinė teorinė prieiga, „persidengiančių civilizacinių erdvių“ koncepcija, padedančios teisingiau suvokti Rytų Europos valstybių erdvėje vykstančius procesus. Referendum processes in the six post-communist countries – Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine – have been analyzed. Classification of the referenda into categories, such as plebiscites, constitutional referenda, ratification referenda, and that of ratification, of political routine, has been proposed. Separatist referenda organized in the Republic of South Ossetia, Abkhazia, Nagorno-Karabakh and Transnistria have not been recognized by international community. In the two cases, Azerbaijan and Belarus, referenda were used for a for constitutional amendments consolidating authoritarian regimes. Formal attribution of them to the simply “constitutional” would be inadequate; they rather should be categorized as sub-type of “Asian” referenda. Renewing traditional “transitional” logic, civilization theoretic approach, concept of “bridging civilization spaces” has been utilized in order to more adequate perception of processes within East European space.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 08
  • Page Range: 43-62
  • Page Count: 20
  • Language: Lithuanian