Scientific Conference. Matija Divković and culture of the written word Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Znanstveni skup. Matija Divković i kultura pisane riječi
Scientific Conference. Matija Divković and culture of the written word

Contributor(s): Fra Marko Karamatić (Editor)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, Studies of Literature, Modern Age, Bosnian Literature, Croatian Literature, 16th Century, 17th Century
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Matija Divković;Bosnian Cyrillic;
Summary/Abstract: Četiri stotine godina prve tiskane knjige na narodnom jeziku iz Bosne i Hercegovine jedna je od stožernih činjenica kulturne povijesti na ovim prostorima. Matija Divković (1563-1631) objavljivanjem Nauka krstjanskoga i Sto čudesa 1611. godine otvara prvu stranicu povijesti knjige na narodnom jeziku u Bosni i Hercegovini, stoljeće i pol nakon izuma tiskarskog stroja. Od epohalnog otkrića tiska, s pomičnim lijevanim slovima, Johanna Gutenberga (o. 1397–1468) u Mainzu, sredinom XV. stoljeća – po nekima najvažnijeg događaja drugog tisućljeća poslije Krista – i tiskanja prve Biblije od 42 retka (1455), najblistavijeg izdanja ranog tiskarstva, prošlo je više od pet i pol stoljeća. Kroz to su se vrijeme dogodile ogromne promjene na kulturnom i civilizacijskom planu zahvaljujući tom događaju. Samo pedeset godina nakon otkrića tiskarskog stroja, u Europi je bilo otisnuto već oko 35.000 izdanja knjiga u 10 milijuna primjeraka, a prema nekim procjenama možda čak u 15 do 20 milijuna. Sve se te knjige – tiskane do 1500. godine – nazivaju inkunabule ili prvotisci. Sačuvano ih je oko 450.000 primjeraka tiskanih u više od 1.100 tiskara. Prvotisci su danas najdragocjeniji sadržaj i ures velikih svjetskih knjižnica.

 • Print-ISBN-13: 978-9958-742-17-0
 • Page Count: 523
 • Publication Year: 2014
 • Language: Croatian
Uz obljetnicu Divkovićeva Nauka krstjanskoga i Sto čudesa

Uz obljetnicu Divkovićeva Nauka krstjanskoga i Sto čudesa
(With the anniversary of Divković's Nauk krstjanski and Sto čudesa)

 • Price: 3.00 €
Periodizacija književnosti franjevaca Bosne Srebrene. Matija Divković kao paradigma

Periodizacija književnosti franjevaca Bosne Srebrene. Matija Divković kao paradigma
(Periodization of literature of Franciscans Bosna Srebrena. Matija Divković as a paradigm)

 • Price: 3.00 €
Hrvatska srednjovjekovna književno-jezična tradicija i Divkovićevi stihovi

Hrvatska srednjovjekovna književno-jezična tradicija i Divkovićevi stihovi
(Croatian Mediaeval Literary and Linguistic Tradition and Divković’s Poetry)

 • Price: 3.00 €
Divkovićev Život svete Katarine

Divkovićev Život svete Katarine
(Divković's Život svete Katarine)

 • Price: 3.00 €
Bosančica Divkovićevih izdanja između ustava, minuskule i brzopisa

Bosančica Divkovićevih izdanja između ustava, minuskule i brzopisa
(Bosnian Cyrillic of Divković's issues between constitution, minuscule and script)

 • Price: 3.00 €
Iz Divkovićeve sintakse

Iz Divkovićeve sintakse
(From Divković's syntax)

 • Price: 3.00 €
O stilu i jeziku Divkovićeva djela Sto čudesa

O stilu i jeziku Divkovićeva djela Sto čudesa
(On the style and language of Sto čudesa by Matija Divković)

 • Price: 3.00 €
Percepcija antike kod Matije Divkovića

Percepcija antike kod Matije Divkovića
(Matija Divković's perception of antiquity)

 • Price: 3.00 €
Fonološka prilagodba vlastitih imena u Divkovićevim djelima Sto čudesa i Nauk krstjanski za narod slovinski

Fonološka prilagodba vlastitih imena u Divkovićevim djelima Sto čudesa i Nauk krstjanski za narod slovinski
(Phonological adjustment of proper names in Divković’s work Sto čudesa and Nauk krstjanski za narod slovinski)

 • Price: 3.00 €
Suodnosi literarnojezičkih tradicija Hrvata i Bošnjaka u 16. i 17. stoljeću

Suodnosi literarnojezičkih tradicija Hrvata i Bošnjaka u 16. i 17. stoljeću
(The correlation between literary linguistic traditions of Croats and Bosniaks in the 16th and 17th century)

 • Price: 3.00 €
Pamćenje Divkovića u savremenoj bosanskohercegovačkoj i hrvatskoj književnosti

Pamćenje Divkovića u savremenoj bosanskohercegovačkoj i hrvatskoj književnosti
(Remembering Divković in Contemporary Bosnian-Herzegovinian and Croatian Literatures)

 • Price: 3.00 €
Divković u kontekstu suvremenog mu teatra

Divković u kontekstu suvremenog mu teatra
(Divković in the context of theater contemporary to him)

 • Price: 3.00 €
Recepcija i percepcija knjige i povijesti knjige

Recepcija i percepcija knjige i povijesti knjige
(Reception and perception of book and book history)

 • Price: 3.00 €
Venecija u hrvatskoj tiskarskoj topografiji Divkovićeva doba

Venecija u hrvatskoj tiskarskoj topografiji Divkovićeva doba
(Venice in the Croatian printing topography of Divković's era)

 • Price: 3.00 €
Matija Divković u njemačkom kulturnom i jezičnom prostoru

Matija Divković u njemačkom kulturnom i jezičnom prostoru
(Matija Divkovic in German cultural and linguistic space)

 • Price: 3.00 €
Teološki sadržaj i značenje Nauka krstjanskoga

Teološki sadržaj i značenje Nauka krstjanskoga
(The Theological Content and Meaning of Nauk krstjanski)

 • Price: 3.00 €
Divković kao kršćanski reformator

Divković kao kršćanski reformator
(Divković as a Christian reformer)

 • Price: 3.00 €
Divković u doba katekizama

Divković u doba katekizama
(Divković in the era of catechisms)

 • Price: 3.00 €
Utjecaj fra Matije Divkovića na homiletičku prepoznatljivost bosanskih franjevaca

Utjecaj fra Matije Divkovića na homiletičku prepoznatljivost bosanskih franjevaca
(Influence of Fr. Matija Divkovic on the Homiletic Recognition of Bosnian Franciscans)

 • Price: 3.00 €
Pisani i tiskani izvori o Bosni Srebrenoj u vrijeme Matije Divkovića 1563-1631.

Pisani i tiskani izvori o Bosni Srebrenoj u vrijeme Matije Divkovića 1563-1631.
(Written and printed sources about Bosna Srebrena at the time of Matija Divković 1563-1631.)

 • Price: 3.00 €
Literatura o Matiji Divkoviću

Literatura o Matiji Divkoviću
(Literature about Matija Divkovic)

 • Price: 3.00 €
Autori priloga u zborniku

Autori priloga u zborniku
(Notes on authors)

 • Price: 3.00 €