Relevance and quality of university training: skills for the present and the future. Vol.I Cover Image

Relevanța și calitatea formării universitare: competențe pentru prezent și viitor. Vol.I
Relevance and quality of university training: skills for the present and the future. Vol.I

Materials of the International Scientific Conference dedicated to the 75th anniversary of the founding of the University of Balti on October 9, 2020

Contributor(s): Natalia Gaşiţoi (Editor), Valentina Priţcan (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Education, Vocational Education, Higher Education , Educational Psychology, Pedagogy
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: leadership; management; Higher Education; philological sciences; language teaching;
Summary/Abstract: Relevance and quality of university training: skills for the present and the future, Vol.I contains the papers of the International Scientific Conference, dedicated to the 75th anniversary of the University of Balti.

  • Print-ISBN-13: 978-9975-50-254-2
  • Page Count: 304
  • Publication Year: 2020
  • Language: English, Romanian, French, Russian
Pregătirea viitorilor profesori pentru predarea elementelor de probabilitate și statistică matematică

Pregătirea viitorilor profesori pentru predarea elementelor de probabilitate și statistică matematică
(Preparing future teachers to teach the elements of probability and mathematical statistics)

Despre formarea atitudinilor creative ale studenților în contextul dezvoltării competențelor pe tot parcursul vieții

Despre formarea atitudinilor creative ale studenților în contextul dezvoltării competențelor pe tot parcursul vieții
(About the formation of students' creative attitudes in the context of the development of skills throughout life)

Rolul marketingului în cadrul universităților din Republica Moldova

Rolul marketingului în cadrul universităților din Republica Moldova
(The role of marketing in the universities of the Republic of Moldova)

Educația antreprenоrială – factоr determinant al dezvоltării ecоnоmice durabile

Educația antreprenоrială – factоr determinant al dezvоltării ecоnоmice durabile
(Entrepreneurial education - a determining factor of sustainable economic development)

Rolul universităţii antreprenoriale în economia bazată pe cunoaştere

Rolul universităţii antreprenoriale în economia bazată pe cunoaştere
(The role of the entrepreneurial university in the knowledge-based economy)

Startupul ca vector de dezvoltare inovativă în educație

Startupul ca vector de dezvoltare inovativă în educație
(Startup as a vector of innovative development in education)

Reforma curriculară 2019: Provocări pentru profesorii de matematică

Reforma curriculară 2019: Provocări pentru profesorii de matematică
(Curriculum reform 2019: Challenges for mathematics teachers)

Strategii de afaceri aplicate în vederea creșterii sustenabilității

Strategii de afaceri aplicate în vederea creșterii sustenabilității
(Business strategies applied to increase sustainability)

Transformări în raportul artă – învățare școlară

Transformări în raportul artă – învățare școlară
(Transformations in the relationship art - school learning)

Particularități de prelucrare a oțelurilor-carbon în plasmă electrolitică de tensiune joasă cu acțiunea suplimentară a câmpului magnetic

Particularități de prelucrare a oțelurilor-carbon în plasmă electrolitică de tensiune joasă cu acțiunea suplimentară a câmpului magnetic
(Peculiarities of low-voltage electrolytic plasma-carbon steel processing with additional magnetic field action)

Solomon Marcus: pledoarie pentru „Dialogul disciplinelor”

Solomon Marcus: pledoarie pentru „Dialogul disciplinelor”
(Solomon Marcus: Advocacy for "Discipline Dialogue")

Critica literară românească: cazul continuitate-ruptură

Critica literară românească: cazul continuitate-ruptură
(Romanian literary criticism: the case of continuity-rupture)

Изображение грозы в романе Ф. Достоевского «Идиот»: поэтика и символика

Изображение грозы в романе Ф. Достоевского «Идиот»: поэтика и символика
(The image of a thunderstorm in F. Dostoevsky's novel "The Idiot": poetics and symbolism)

К вопросу о системной организации художественного текста

К вопросу о системной организации художественного текста
(On the question of the systemic organization of literary text)

Recuperarea Sinelui în memorialistica detenției a lui Alexei Marinat

Recuperarea Sinelui în memorialistica detenției a lui Alexei Marinat
(Self-recovery in the memorial of Alexei Marinat's detention)

Continuitatea și evoluția concepțiilor asupra virtuții

Continuitatea și evoluția concepțiilor asupra virtuții
(Continuity and evolution of conceptions on virtue)

Оптимизация самостоятельной работы студентов при изучении лингвистических дисциплин в свете компетентностного подхода

Оптимизация самостоятельной работы студентов при изучении лингвистических дисциплин в свете компетентностного подхода
(Optimization of students' independent work in the study of linguistic disciplines in the light of the competence-based approach)

Enunțuri negative fals interogative în aspect culturologic (în română și engleză)

Enunțuri negative fals interogative în aspect culturologic (în română și engleză)
(False interrogative false statements in culturological aspect (in Romanian and English))

Оптимизация преподавания лексических микросистем в контексте компетентностного подхода

Оптимизация преподавания лексических микросистем в контексте компетентностного подхода
(Оптимизация преподавания лексических микросистем в контексте компетентностного подхода)

Некоторые размышления о формате обучения он-лайн в Республике Молдова: проблемы и перспективы

Некоторые размышления о формате обучения он-лайн в Республике Молдова: проблемы и перспективы
(Some reflections on the format online learning in the Republic of Moldova: problems and prospects)

Media education and the “Dialogue of cultures” in the EFL classroom

Media education and the “Dialogue of cultures” in the EFL classroom
(Media education and the “Dialogue of cultures” in the EFL classroom)

Formation des compétences de lecture en français – cas de la lettre « I »

Formation des compétences de lecture en français – cas de la lettre « I »
(Training of reading skills in French - case of the letter "I")

Mehrsprachigkeit – ein anerkanntes ziel der europäischen Bildungspolitik

Mehrsprachigkeit – ein anerkanntes ziel der europäischen Bildungspolitik
(Multilingualism - a recognized goal of European education policy)

Correlation of the concepts of “Speech genre” and “Speech act” in modern pragmalinguistics

Correlation of the concepts of “Speech genre” and “Speech act” in modern pragmalinguistics
(Correlation of the concepts of “Speech genre” and “Speech act” in modern pragmalinguistics)

SMART projects to develop young learners' competences in EFL

SMART projects to develop young learners' competences in EFL
(SMART projects to develop young learners' competences in EFL)

Formarea competențelor: perspectiva enactivă

Formarea competențelor: perspectiva enactivă
(Competence training: the inactive perspective)

Studiul individual dirijat în contextul învățării pe tot parcursul vieții

Studiul individual dirijat în contextul învățării pe tot parcursul vieții
(Individual study conducted in the context of lifelong learning)

Soluții TIC pentru prestarea serviciilor juridice la distanţă

Soluții TIC pentru prestarea serviciilor juridice la distanţă
(ICT solutions for the provision of remote legal services)

Necesitatea adaptării sistemului de agricultură la condiţiile de secetă

Necesitatea adaptării sistemului de agricultură la condiţiile de secetă
(The need to adapt the agricultural system to drought conditions)

Utilizarea prezentărilor multimedia cu scopul îmbunătățirii eficienței predării disciplinei „Bazele programării”

Utilizarea prezentărilor multimedia cu scopul îmbunătățirii eficienței predării disciplinei „Bazele programării”
(Use of multimedia presentations in order to improve the teaching efficiency of the "Programming Basics" discipline)

Aplicarea macro-definițiilor la exportul de date din Microsoft Excel și Microsoft Power Point pentru analiza reușitei studenților

Aplicarea macro-definițiilor la exportul de date din Microsoft Excel și Microsoft Power Point pentru analiza reușitei studenților
(Applying macro-definitions to data export from Microsoft Excel and Microsoft Power Point to analyze student success)

Teoriile etice normative: principalele aspecte și reflectarea lor în responsabilitatea socială a afacerii economice

Teoriile etice normative: principalele aspecte și reflectarea lor în responsabilitatea socială a afacerii economice
(Normative ethical theories: the main aspects and their reflection in the social responsibility of the economic business)

Diagnosticul activității și poziției financiare a întreprinderilor agricole. Abordare macroeconomică

Diagnosticul activității și poziției financiare a întreprinderilor agricole. Abordare macroeconomică
(Diagnosis of the activity and financial position of agricultural enterprises. Macroeconomic approach)

Probleme de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova în contextul pandemiei de coronavirus

Probleme de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova în contextul pandemiei de coronavirus
(Problems of supporting small and medium enterprises in the Republic of Moldova in the context of the coronavirus pandemic)

Merchandisingul ca modalitate eficientă de stimulare a vânzărilor

Merchandisingul ca modalitate eficientă de stimulare a vânzărilor
(Merchandising as an effective way to stimulate sales)