Migration Conference 2017 Selected Papers Cover Image
 • Offer for Individuals Only 5.99 €

Göç Konferansı 2017 Seçilmiş Bildiriler
Migration Conference 2017 Selected Papers

Contributor(s): Ali Tilbe (Editor), Sonel Bosnalı (Editor), Yusuf Toplaoğlu (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Anthropology, Social Sciences, Language studies, Theatre, Dance, Performing Arts, Language and Literature Studies, Gender Studies, Fine Arts / Performing Arts, Media studies, Geography, Regional studies, Studies of Literature, Communication studies, Sociology, Ancient World, Middle Ages, Modern Age, Recent History (1900 till today), Theology and Religion, French Literature, German Literature, Turkish Literature, Other Language Literature, Labor relations, Cultural Anthropology / Ethnology, Family and social welfare, Film / Cinema / Cinematography, Migration Studies, Socio-Economic Research, Identity of Collectives, Turkic languages
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration; labor migration; asylum seekers; exile; immigration; Turkey; Germany; Syria; Ottoman Empire; language; literature; French literature; marriage; cinematography; Mathias Enard; Sevim Burak; Güney Dal; Cengiz Dağcı; Ayşe Kulin; Alevism; identity;
Summary/Abstract: With this book, you're going to have to go to the fifth We present a review of the papers presented at the Migration Conference to our readers. 35 articles addressing the issue of migration from various disciplines and perspectives share a wide range of reviews. This paper-book offers a selection of more than 100 sessions, panels and workshops in total, as well as the 400 papers presented at the fifth migration conference in Athens, which lasted four days. Many participants from more than 60 countries, from economics to anthropology, sociology to medicine, working in the field of migration from a wide range of disciplines, migration and security, gender, public administration, repatriation migration, law, political participation, diyaspora, media, as well as migration culture and summer presented a large number of papers on the subject.

 • Print-ISBN-13: 978-1-910781-55-5
 • Page Count: 388
 • Publication Year: 2017
 • Language: Turkish
‘Göç Kültürü ve Çatışma Modeli’ Bağlamında Mathias Enard’ın Hırsızlar Sokağı

‘Göç Kültürü ve Çatışma Modeli’ Bağlamında Mathias Enard’ın Hırsızlar Sokağı
("Göç Kültürü ve Çatışma Modeli" In the Context of Mathias Enard's "Hırsızlar Sokağı")

 • Price: 3.99 €
Yakın Dönem Mübadele Romanlarındaki “Türk” ve “Rum” Algısına Dair Mukayeseli Bir İnceleme

Yakın Dönem Mübadele Romanlarındaki “Türk” ve “Rum” Algısına Dair Mukayeseli Bir İnceleme
(“Turkish” and “Greek” in Recent Exchange Novels - A Comparative Study of Perception)

 • Price: 3.99 €
Göçmen Emeği ve Sermaye Birikimine Etkileri: Suriyeli Sığınmacıların İstihdamı, Şanlıurfa Örneği

Göçmen Emeği ve Sermaye Birikimine Etkileri: Suriyeli Sığınmacıların İstihdamı, Şanlıurfa Örneği
(Migrant Labor and Its Effects on Capital Accumulation: Employment of Syrian Refugees, Case of Şanlıurfa)

 • Price: 3.99 €
Görselin Gör Dediği: Görüntünün Tahakkümünden Göçün Güçsüzlüğü

Görselin Gör Dediği: Görüntünün Tahakkümünden Göçün Güçsüzlüğü
(What the Image Says: Weakness of Migration from the domination of the image)

 • Price: 3.99 €
Fransa’da Yaşayan Türkiyeli Göçmenlerin Evliliğe, Boşanmaya ve Kadın/Erkek İlişkisine Dair Görüşleri

Fransa’da Yaşayan Türkiyeli Göçmenlerin Evliliğe, Boşanmaya ve Kadın/Erkek İlişkisine Dair Görüşleri
(Turkish immigrants living in France Marriage, Divorce and Women, Opinions on Divorce and Woman / Man Relationship)

 • Price: 3.99 €
Anneyi Kusmak; Kristevacı İğrençlik Üzerinden Sevim Burak’ın “İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar” Adlı Oyununda Göçün Dili

Anneyi Kusmak; Kristevacı İğrençlik Üzerinden Sevim Burak’ın “İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar” Adlı Oyununda Göçün Dili
(Vomiting the Mother; The Language of Migration in the Play of Sevim Burak, "İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar")

 • Price: 3.99 €
Türk Şiirinde Almanya’ya İşçi Göçü Olgusu

Türk Şiirinde Almanya’ya İşçi Göçü Olgusu
(The Case of Worker Migration to Germany in Turkish Poetry)

 • Price: 3.99 €
Müslümanların Avrupa’da Var Olabilme Sorunları

Müslümanların Avrupa’da Var Olabilme Sorunları
(Muslims' Problems of Being in Europe)

 • Price: 3.99 €
Suriyeli Mültecilerin Ekonomiye ve İstihdama Etkileri: Gaziantep Bölgesi Üzerine Gözlemler

Suriyeli Mültecilerin Ekonomiye ve İstihdama Etkileri: Gaziantep Bölgesi Üzerine Gözlemler
(The Effects of Syrian Refugees on Economy and Employment: Observations on Gaziantep Region)

 • Price: 3.99 €
Güney Dal'ın Romanlarında Göç, Kimlik ve Farklılık

Güney Dal'ın Romanlarında Göç, Kimlik ve Farklılık
(Migration, Identity and Difference in the Novels of Güney Dal)

 • Price: 3.99 €
Alfabeden Alfabeye Zorunlu Göç: Türk Edebiyatında Bir “Sözde Transkripsiyon” Vakası

Alfabeden Alfabeye Zorunlu Göç: Türk Edebiyatında Bir “Sözde Transkripsiyon” Vakası
(Forced Migration from Alphabet to Alphabet: A Case of "Sözde Transkripsiyon" in Turkish Literature)

 • Price: 3.99 €
Suriyelilerin Eğitimine Suriyelilerin Gözünden Bakmak: Eskişehir’de Suriyelilerin Toplumla Bütünleşme Perspektifleri Üzerine Değerlendirmeler

Suriyelilerin Eğitimine Suriyelilerin Gözünden Bakmak: Eskişehir’de Suriyelilerin Toplumla Bütünleşme Perspektifleri Üzerine Değerlendirmeler
(Looking at the Education of Syrians through the Eyes of Syrians: Evaluations on Syrian Integration Perspectives in Eskişehir)

 • Price: 3.99 €
E. Auerbach’ın İstanbul Yılları: Mimesis’in Yazarı ve Türkiye’nin Hümanist Reformu

E. Auerbach’ın İstanbul Yılları: Mimesis’in Yazarı ve Türkiye’nin Hümanist Reformu
(E. Auerbach Year in Istanbul: Turkey's Humanist and Author of Mimesis Reform)

 • Price: 3.99 €
70’li Yıllardan 2010’lu Yıllara Almanya’ya Dış Göçün Türk Sinemasındaki Yansımaları

70’li Yıllardan 2010’lu Yıllara Almanya’ya Dış Göçün Türk Sinemasındaki Yansımaları
(The Reflections of Foreign Migration to Germany from 70s to 2010s in Turkish Cinema)

 • Price: 3.99 €
Bir Sürgünün Suçu Yücelten Öyküsü: Hırsızın Günlüğü

Bir Sürgünün Suçu Yücelten Öyküsü: Hırsızın Günlüğü
(The Story of a Exile That Glorifies Crime: The Thief's Diary)

 • Price: 3.99 €
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Balkanlardan Türkiye’ye Gelen Göçmenlerde Sosyal ve Kültürel Uyum

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Balkanlardan Türkiye’ye Gelen Göçmenlerde Sosyal ve Kültürel Uyum
(Social and Cultural Adaptation of the Balkans in the First Year of the Republic of Turkey of the Incoming Immigrants)

 • Price: 3.99 €
Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Sürgün Teması

Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Sürgün Teması
(Exile Theme in Cengiz Dağcı's Novels)

 • Price: 3.99 €
Divan Şiirinde Göç Eksenli Söyleyiş Kalıpları

Divan Şiirinde Göç Eksenli Söyleyiş Kalıpları
(Immigration-Speaking Patterns in Divan Poetry)

 • Price: 3.99 €
Bir Göç Tarihinin Romanlaştırılması ya da Tarihsel Göç Romanı: Önce Annelerini Vur

Bir Göç Tarihinin Romanlaştırılması ya da Tarihsel Göç Romanı: Önce Annelerini Vur
(Novelization of a History of Migration or Historical Migration Novel: Shoot Their Mothers First)

 • Price: 3.99 €
Kayıp Neslin Eğitimi (İstanbul’daki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimi)

Kayıp Neslin Eğitimi (İstanbul’daki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimi)
(Education of the Lost Generation (Education of Syrian Refugee Children in Istanbul))

 • Price: 3.99 €
Âşıklarda Göç Olgusu ve Âşık Reyhanî'nin Göç Serüveni

Âşıklarda Göç Olgusu ve Âşık Reyhanî'nin Göç Serüveni
(The Case of Migration in Lovers and the Migration Adventure of Âşık Reyhanî)

 • Price: 3.99 €
Sürgünlüğün Yazar Üstündeki Etkileri: Refik Halit Karay Örneği

Sürgünlüğün Yazar Üstündeki Etkileri: Refik Halit Karay Örneği
(The Effects of Exile on the Author: Refik Halit Karay Example)

 • Price: 3.99 €
19. Yüzyıl Ortalarında Osmanlı Romanlarının Sosyal ve İktisadi Yapısı: Edirne Şehri Örneği

19. Yüzyıl Ortalarında Osmanlı Romanlarının Sosyal ve İktisadi Yapısı: Edirne Şehri Örneği
(Social and Economic Structure of Ottoman Novels in the Mid-19th Century: The Case of Edirne City)

 • Price: 3.99 €
İvan Alekseyeviç Bunin’in Lanetli Günler Eserinde Ekim Devrimi ve İç Savaş’ın Halk ve Entelektüel Kesim Üzerindeki Etkisi

İvan Alekseyeviç Bunin’in Lanetli Günler Eserinde Ekim Devrimi ve İç Savaş’ın Halk ve Entelektüel Kesim Üzerindeki Etkisi
(The October Revolution and the Effect of Civil War on Public and Intellectual Sector in İvan Alekseyeviç Bunin's Cursed Days)

 • Price: 3.99 €
Türkçe, Yunanca, Farsça ve Ermenice Dillerinde Masallar Bağlamında Dil Göçü

Türkçe, Yunanca, Farsça ve Ermenice Dillerinde Masallar Bağlamında Dil Göçü
(Turkish, Greek, Language Migration in the Context of Tales in Persian and Armenian Languages)

 • Price: 3.99 €
İçsel Göç: Lena Leyla ve Diğerleri

İçsel Göç: Lena Leyla ve Diğerleri
(Internal Migration: Lena Leyla and Others)

 • Price: 3.99 €
Göçmenlik ve Yerinde Yaşlan (ama) ma

Göçmenlik ve Yerinde Yaşlan (ama) ma
(Immigration and Aging (but) Age)

 • Price: 3.99 €
Göç Olgusunun Dinsel ve Mezhepsel Kimlikler Üzerindeki Etkisi

Göç Olgusunun Dinsel ve Mezhepsel Kimlikler Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Immigration on Religious and Sectarian Identities)

 • Price: 3.99 €
Memet Baydur’un Kamyon Oyununda Göç Olgusu

Memet Baydur’un Kamyon Oyununda Göç Olgusu
(The Phenomenon of Immigration in the "Kamyon Oyununda" of Memet Baydur)

 • Price: 3.99 €
Göç Olgusunun Yarattığı Toplumsal Kriz Bağlamında “Keşanlı Ali Destanı” Oyunu

Göç Olgusunun Yarattığı Toplumsal Kriz Bağlamında “Keşanlı Ali Destanı” Oyunu
(The Game of “Keşanlı Ali Destanı” in the Context of the Social Crisis Created by the Immigration Phenomenon)

 • Price: 3.99 €
Bilimin Mucizevi Göçü -Kanadı Kırık Kuşlar - Ayşe Kulin

Bilimin Mucizevi Göçü -Kanadı Kırık Kuşlar - Ayşe Kulin
(Miraculous Migration of Science - Wing Broken Birds - Ayşe Kulin)

 • Price: 3.99 €
Yalnızlık Dolambacında Issız Bir Göçmen İncegül Bayram

Yalnızlık Dolambacında Issız Bir Göçmen İncegül Bayram
(A Desolate Immigrant in Loneliness İncegül Bayram)

 • Price: 3.99 €
Diasporadan Alevilerle İşçi Sınıfını “Musahip” Yapma Çabası: Kavga/Kervan Dergilerinde Alevilik

Diasporadan Alevilerle İşçi Sınıfını “Musahip” Yapma Çabası: Kavga/Kervan Dergilerinde Alevilik
(The Effort To Make The Working Class “Musahip” With The Alevis From The Diaspora: Alevism in The Fight / Caravan Magazine)

 • Price: 3.99 €
Ebedi Göçer: Medea

Ebedi Göçer: Medea
(Eternal Migration: Medea)

 • Price: 3.99 €
İşgal Yıllarında İstanbul’dan Ankara’ya Aydın Göçü

İşgal Yıllarında İstanbul’dan Ankara’ya Aydın Göçü
(Aydın Migration from Istanbul to Ankara during the Occupation Years)

 • Price: 3.99 €