Polish elections 2014–2015. The national and international context - the course of the competition - political consequences. Vol. 1 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne. T. 1
Polish elections 2014–2015. The national and international context - the course of the competition - political consequences. Vol. 1

Contributor(s): Mariusz Kolczyński (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Electoral systems
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: Opracowania zawarte w niniejszym tomie odnoszą się do trzech podstawowych grup zagadnień: strategicznego ukierunkowania poszczególnych kampanii, roli pełnionej w strategiach komunikacyjnych przez media masowe oraz personalizacji kampanii (ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji kampanijnej kobiet pełniących rolę liderów politycznych/twarzy kampanii). (fragment wstępu)

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3069-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3068-6
 • Page Count: 384
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Media masowe a demokracja – ujęcie teoretyczne

Media masowe a demokracja – ujęcie teoretyczne
(Mass media and democracy – theoretical approach)

 • Price: 3.00 €
Reklama audiowizualna w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku – w poszukiwaniu efektywnej strategii komunikacyjnej

Reklama audiowizualna w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku – w poszukiwaniu efektywnej strategii komunikacyjnej
(Audio-visual advertising in an election campaign to the European Parliament in 2014 – in search off the effective communication strategy)

 • Price: 3.00 €
Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 i 2014 roku – analiza porównawcza

Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 i 2014 roku – analiza porównawcza
(Polish press on the European Parliament elections in Poland in 2009 and 2014 – comparative analysis)

 • Price: 3.00 €
„Podwójne wybory” w 2015 roku. Spójność strategii komunikacyjnych podczas prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczych

„Podwójne wybory” w 2015 roku. Spójność strategii komunikacyjnych podczas prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczych
(The ‘double elections’ of 2015. The consistency of communicative strategies during the presidential and parliamentary election campaigns)

 • Price: 3.00 €
Profesjonalizacja komunikowania politycznego – analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku

Profesjonalizacja komunikowania politycznego – analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku
(The professionalization of political communication – analysis of the election of the President of the Republic of Poland)

 • Price: 3.00 €
Wizerunek polityczny Andrzeja Dudy

Wizerunek polityczny Andrzeja Dudy
(The political image of Andrzej Duda)

 • Price: 3.00 €
Współczesne zastosowanie schopenhauerowskich sposobów erystycznych w komunikowaniu politycznym – analiza debaty prezydenckiej Komorowski – Duda

Współczesne zastosowanie schopenhauerowskich sposobów erystycznych w komunikowaniu politycznym – analiza debaty prezydenckiej Komorowski – Duda
(The modern applications of Schopenhauer’s stratagems in the field of political communication – analysis of presidential debate Komorowski – Duda)

 • Price: 3.00 €
Analiza retoryczna debat przedwyborczych Finałowa telewizyjna debata prezydencka: Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, 21 maja 2015 roku

Analiza retoryczna debat przedwyborczych Finałowa telewizyjna debata prezydencka: Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, 21 maja 2015 roku
(Rhetoric Analysis of pre-election Debates. The Final TV Presidential Debate: Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

 • Price: 3.00 €
Analiza aktywności aktorów politycznych i mediów tradycyjnych w mediach społecznościowych w trakcie kampanii prezydenckiej 2015 w Polsce – studium przypadku

Analiza aktywności aktorów politycznych i mediów tradycyjnych w mediach społecznościowych w trakcie kampanii prezydenckiej 2015 w Polsce – studium przypadku
(Analysis of political actors and traditional media’s activity in social media during presidential election 2015 in Poland – case study)

 • Price: 3.00 €
Wybrane tygodniki opinii i telewizyjne programy informacyjne w prezydenckiej kampanii wyborczej 2015: neutralne czy stronnicze?

Wybrane tygodniki opinii i telewizyjne programy informacyjne w prezydenckiej kampanii wyborczej 2015: neutralne czy stronnicze?
(Selected weekly papers and TV News Programs about candidates in presidential elections campaign in 2015: neutral or biased?)

 • Price: 3.00 €
Personalizacja kampanii wyborczej Przypadek polskich wyborów parlamentarnych w 2015 roku

Personalizacja kampanii wyborczej Przypadek polskich wyborów parlamentarnych w 2015 roku
(Personalization of the election campaign. The case of Polish parliamentary elections in 2015)

 • Price: 3.00 €
Technika świadectwa w reklamie wyborczej w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku na Lubelszczyźnie

Technika świadectwa w reklamie wyborczej w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku na Lubelszczyźnie
(Celebrated Party Members’ Endorsement technique in the election advertising during the parliamentary election campaign in Lublin Region in 2015)

 • Price: 3.00 €
Słowo i emocje. MediaEgo w MediaPolis „Literacki” kontekst wyborów politycznych 2015 roku

Słowo i emocje. MediaEgo w MediaPolis „Literacki” kontekst wyborów politycznych 2015 roku
(Word and emotions. MediaEgos in the MediaPolis The literary context of the 2015 political elections)

 • Price: 3.00 €
Wizerunek polityków ubiegających się o urząd prezydenta Mysłowic w wyborach samorządowych w 2014 roku. Analiza kampanii na przykładzie wybranych publikacji

Wizerunek polityków ubiegających się o urząd prezydenta Mysłowic w wyborach samorządowych w 2014 roku. Analiza kampanii na przykładzie wybranych publikacji
(Image of politicians that ran for office of mayor of Myslowice in municipal elections in 2014. Analysis of their campaign based on an example of selected publications)

 • Price: 3.00 €
Prasa lokalna w warunkach konwergencji mediów

Prasa lokalna w warunkach konwergencji mediów
(Local press quoted in media convergence)

 • Price: 3.00 €
Nauczanie dziennikarstwa politycznego na uniwersytecie

Nauczanie dziennikarstwa politycznego na uniwersytecie
(Political journalism teaching at the University level)

 • Price: 3.00 €
Seksmisja, czyli płeć w polskiej polityce

Seksmisja, czyli płeć w polskiej polityce
(Sex-mission, or women in Polish politics)

 • Price: 3.00 €
Komunikacja niewerbalna i werbalna jako element kreacji wizerunku kobiety-polityka

Komunikacja niewerbalna i werbalna jako element kreacji wizerunku kobiety-polityka
(Non-verbal and verbal communications as parts of the creation of the image of woman-politycian)

 • Price: 3.00 €
Karuzela z madonnami…, czyli wizerunki wybranych kandydatek w wyborach parlamentarnych w Polsce 2015 roku

Karuzela z madonnami…, czyli wizerunki wybranych kandydatek w wyborach parlamentarnych w Polsce 2015 roku
(Carousel of Madonnas… or the images of selected female candidates in the parliamentary elections in Poland in 2015)

 • Price: 3.00 €
Kobiety w polskich wyborach prezydenckich 2015 na przykładzie publikacji „Gazety Wyborczej”

Kobiety w polskich wyborach prezydenckich 2015 na przykładzie publikacji „Gazety Wyborczej”
(Women in Polish presidential elections 2015 in the chosen publication of „Gazeta Wyborcza”)

 • Price: 3.00 €
Kobiety w polskich wyborach 2014–2015: tło, paprotki i liderki

Kobiety w polskich wyborach 2014–2015: tło, paprotki i liderki
(Women in Polish elections 2014–2015: background, decorations and leaders)

 • Price: 3.00 €