Self-promotion, self-presentation, personal image in mass media. Error, crisis, scandal Vol. 5 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal. T. 5
Self-promotion, self-presentation, personal image in mass media. Error, crisis, scandal Vol. 5

Contributor(s): Ewa Biłas-Pleszak (Editor), Aleksandra Kalisz (Editor), Ewelina Tyc (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Applied Linguistics, Communication studies, Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: self-promotion; self-presentation; personal image in mass media

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3669-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3668-8
 • Page Count: 220
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Wygląd fizyczny jako element kreowania wizerunku

Wygląd fizyczny jako element kreowania wizerunku
(Physical appearance as an element of image creation)

 • Price: 3.00 €
„Złodziejka mężów” — wizerunek Marii Skłodowskiej‑Curie w źródłach biograficznych

„Złodziejka mężów” — wizerunek Marii Skłodowskiej‑Curie w źródłach biograficznych
(‘Husband thief’ — the image of Maria Skłodowska‑Curie in biographic sources)

 • Price: 3.00 €
Wykreowana postać medialna i jej autopromocja a komercjalizacja telewizji

Wykreowana postać medialna i jej autopromocja a komercjalizacja telewizji
(A created media figure and its self‑promotion and the impact of TV commercialization)

 • Price: 3.00 €
Tylko cycki, tyłki i tatuaże? Wizerunek kobiecego i męskiego ciała na Instagramie

Tylko cycki, tyłki i tatuaże? Wizerunek kobiecego i męskiego ciała na Instagramie
(Only tits, butts and tattoos? The image of the female and male body on Instagram)

 • Price: 3.00 €
Autoprezentacja à rebours? Podmiot w zwierciadle wybranych (auto)narracji terapeutycznych

Autoprezentacja à rebours? Podmiot w zwierciadle wybranych (auto)narracji terapeutycznych
(À rebours self‑ presentation? Subject in the mirror of selected therapeutic (auto)narratives)

 • Price: 3.00 €
Język sukcesu w dyskursie telewizyjnym (na przykładzie porannego magazynu „Onet Rano”)

Język sukcesu w dyskursie telewizyjnym (na przykładzie porannego magazynu „Onet Rano”)
(Language of Success in Television Discourse (on the example of the Onet Rano morning programme))

 • Price: 3.00 €
Częstochowa — wizerunek miasta promowany i prezentowany w miesięczniku „Jasne, że Częstochowa”

Częstochowa — wizerunek miasta promowany i prezentowany w miesięczniku „Jasne, że Częstochowa”
(Częstochowa — the image of the city promoted and presented in the „Jasne, że Częstochowa” monthly)

 • Price: 3.00 €
Wizerunek miejsc zamieszkania jako stereotyp kreowany przez dzienniki ogólnopolskie na przykładzie dwóch dzielnic Warszawy: Pragi Południe i Pragi Północ

Wizerunek miejsc zamieszkania jako stereotyp kreowany przez dzienniki ogólnopolskie na przykładzie dwóch dzielnic Warszawy: Pragi Południe i Pragi Północ
(The image of places of residence as a stereotype created by national dailies on the example of two districts of Warsaw: Praga Południe and Praga Północ)

 • Price: 3.00 €
Kryzys jako stan normalny — o normalizacji rzeczy nie do przyjęcia Zarys projektu badawczego

Kryzys jako stan normalny — o normalizacji rzeczy nie do przyjęcia Zarys projektu badawczego
(The crisis as a normal state — about the normalisation of something unacceptable Research project (outline and first outcomes))

 • Price: 3.00 €
Promocja (po)przez skandal? Studium przypadku miasta Olsztyn

Promocja (po)przez skandal? Studium przypadku miasta Olsztyn
(Promotion by a scandal? Case study of the city of Olsztyn)

 • Price: 3.00 €
Czy logo miejsca może wywołać skandal? Plagiat, kontrowersje i spory wokół znaku promocyjnego

Czy logo miejsca może wywołać skandal? Plagiat, kontrowersje i spory wokół znaku promocyjnego
(May logo of a place cause a scandal? Plagiarism, controversy and disputes over the brandmark)

 • Price: 3.00 €
O tym, jakim podlecem jest profesor N., czyli analiza komentarzy internetowych dotyczących kontrowersyjnego wydarzenia

O tym, jakim podlecem jest profesor N., czyli analiza komentarzy internetowych dotyczących kontrowersyjnego wydarzenia
(About how mean is professor N. that is an analysis of internet comments concerning a controversial incident)

 • Price: 3.00 €
Wizerunek z konfliktem w tle — studium przypadku skoczka narciarskiego Jana Ziobry w e‑mediach

Wizerunek z konfliktem w tle — studium przypadku skoczka narciarskiego Jana Ziobry w e‑mediach
(The image with conflict in the background — the case study of ski jumper Jan Ziobro in e‑ media)

 • Price: 3.00 €
Shockvertising, skandalizacja i komunikacja wirusowa w walce dyskursów: Nergal w „The Voice of Poland”

Shockvertising, skandalizacja i komunikacja wirusowa w walce dyskursów: Nergal w „The Voice of Poland”
(Shockvertising, scandalization and viral communication in discursive struggle: Nergal in The Voice of Poland)

 • Price: 3.00 €